Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ tư, 12 Tháng 5, 2021 - 18:53

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C47 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-c47.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C44 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-c44.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C44 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-c44.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC A34 Thi lại, thi sau PDF icon thilai-a34.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC A33 Thi lại, thi sau PDF icon thilai-a33.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC A34 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-a34.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-bt.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-gd29.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon thnvdp-tnmt.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C44 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-c44.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC C47 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-c47.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC A33 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-gt.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-gt.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-nld-gt.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC C46 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c46.pdf

Trang