Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ hai, 16 Tháng 5, 2022 - 16:37

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT C53 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon 22-04-2022_dc53.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C46 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon diem_c46_khong_mau.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD28 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd28.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC A33 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th-a33.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C49 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm_c491.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC C48 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c48.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_bt.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC A34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a34.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC A33 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a33.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC C45 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-c45.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c45.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd29.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC C44 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-c44.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Bảng điểm tổng hợp PDF icon d-thop-tnmt.pdf

Trang