Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chủ nhật, 24 Tháng 10, 2021 - 07:47

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C46 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon diem_c46_khong_mau.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC GD28 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd28.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC A33 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th-a33.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C49 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm_c491.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C48 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c48.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_bt.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC A34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a34.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC A33 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a33.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C45 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-c45.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c45.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd29.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC C44 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-c44.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Bảng điểm tổng hợp PDF icon d-thop-tnmt.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d-thilai-bt.pdf

Trang