Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 23:02

Hoạt động

Ngày Đăng : 22/11/2012
Nguyễn Phước Tuân
                                                                                                    Phòng Đào tạo

Hoạt động dạy và học hay đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quá trình tổ chức, giáo dục, truyền bá một cách cơ bản, có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước…cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và dự nguồn của hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở của địa phương. Từ đó, hình thành ở người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cộng sản; nâng cao trình độ tư duy lý luận, năng lực lãnh đạo, quản lý và phẩm chất đạo đức cách mạng tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tinh thần tự giác, tích cực trong quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

Ngày Đăng : 22/11/2012
Huỳnh Sĩ Tân
          Phòng Đào tạo
 
Ngày 05 tháng 09 năm 2012, khai giảng năm học 2012 - 2013, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến tre đã phát biểu chỉ đạo những công việc cần tập trung trong năm học mới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện việc mở các lớp theo kế hoạch được duyệt của năm 2012, đồng thời căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, Trường Chính trị sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Trong công tác đào tạo, tập trung đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; cải tiến quy trình quản lý đào tạo đảm bảo đúng theo quy chế; tiếp tục củng cố các khâu còn yếu trong quá trình dạy - học.
Ngày Đăng : 22/11/2012
Nguyễn Thị Hiền
                                                                             Phó Trưởng phòng Đào tạo

Để có một đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, Người xem đây là biện pháp quan trọng để đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa. Người lý giải rằng: Không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng. Người thường nhắc lại luận điểm của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”.

Ngày Đăng : 22/11/2012
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                                              Trưởng khoa Lý luận MLN, TTHCM

Hòa cùng không khí tưng bừng, sôi nổi và hân hoan của những ngày long trọng chào mừng Cách mạng tháng Tám và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9//2012). Chúng tôi có dịp trở lại An Nhơn với những nét khởi sắc của phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng xã văn hóa giai đoạn 2011 - 2015, định hướng xây dựng xã nông thôn mới 2020 trong lòng ai ai cũng xen lẫn niềm vui với những nỗi lo toan bộn bề khó tả cho chặng đường phấn đấu tới đây của xã.

Đăng kí nhận Hoạt động