TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:02

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
HD-HVCTQG

Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon hd_hvct.pdf
QĐ/CĐVC

Quyết định Chuẩn y Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020

PDF icon qd_cdcs2015_2020.pdf
2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon qc_khen_thuong.pdf
2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon hd_thi_hanh_dieu_le_sang_kien.pdf, PDF icon bieu_mau_hd.pdf
QĐ-HVCTQG

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon qd1479.pdf, PDF icon khung_chuong_trinh_1479.pdf

Trang