Chi bộ các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 42, 43, 44 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”

Nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, học viên, phát huy vai trò và tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong học tập lý luận chính trị tại Trường Chính trị Bến Tre; Đảng ủy Trường Chính trị chỉ đạo chi bộ các lớp TCLLCT A42, A43, A44 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”. Trên tinh thần đó, Chi bộ lớp A42, A43, A44 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào các ngày 14/6 và 20/6/2024. 

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Dương Quốc Hoàng UVBCH Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị báo cáo chủ đề phương châm “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”. Sau đó, đảng viên thảo luận, trao đổi xoay quanh các vấn đề về tổ chức thực hiện phương châm “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”. Trong đó, đảng viên đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; sự cần thiết của việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; phát huy tính tiền phong, trung thực trong thực hiện quy chế đào tạo, quy chế thi; kỹ năng nghiên cứu tài liệu học tập lý luận chính trị; kỹ năng viết bài thi đạt chất lượng cao. Trong quá trình thảo luận, đảng viên cũng nêu ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập và thực hiện các quy định, quy chế và một số những kiến nghị, đề xuất đối với nhà trường.

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra thực chất, đảng viên đã nhìn rõ được vai trò, sự gương mẫu của mình trong học tập lý luận chính trị; góp phần thực hiện tốt hơn phương châm “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất” của Trường Chính trị Bến Tre; đồng thời, đảng viên phấn đấu học tập nhiều hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị đảng viên, học viên công tác.

 

Đồng chí Dương Quốc Hoàng-UVBCH Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị 

báo cáo chủ đề phương châm “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất

 

Đảng viên phát biểu, thảo luận

 

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề chi bộ lớp A42

Trần Thị Quỳnh Nghi

GV Khoa Nhà nước và Pháp luật

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh