"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:46

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 16/11/2011

Công tác giảng dạy lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng lý luận của Đảng, thông qua công tác giảng dạy lý luận chính trị giúp từng bước nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Ngày Đăng : 16/11/2011

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11- ngày lễ của các thầy, cô giáo và là ngày xã hội tôn vinh nghề giáo, nghề trồng người.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi