"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:45

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 07/10/2013
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                         Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà văn hóa lớn, người cộng sản quốc tế chân chính, nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc. Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đuổi Pháp, thắng Mỹ giành lại độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày Đăng : 07/10/2013
ThS Phan Văn Thuận
                                                                                        Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

Bến Tre được xem là vùng đất “địa linh nhân kiệt” - nơi sinh ra và nuôi dưỡng những người con ưu tú, tài ba; nhiều danh nhân có trình độ học vấn uyên thâm; nhiều chiến sĩ anh hùng mà những tên tuổi của họ đã làm rạng danh cho quê hương,...Đặc biệt, Bến Tre đi vào lịch sử bằng phong trào Đồng khởi với sự ra đời của đội quân tóc dài, cùng tên tuổi của nữ tướng Nguyễn Thị Định, người "tướng quân gái" mà Bác Hồ phong tặng đã làm rạng rỡ quê hương xứ dừa Bến Tre.

Ngày Đăng : 07/10/2013
Trần Văn Hòa
                                                                                       Khoa Xây dựng Đảng

Cách mạng Tháng Tám đã nêu cao tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có truyền thống lâu đời chiến đấu vì độc lập, tự do, quyết không chịu làm nô lệ. Cách mạng Tháng Tám là kết quả tám mươi năm đấu tranh không ngừng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp.

Ngày Đăng : 07/10/2013
Hồ Thị Thùy Dung
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 Theo từ điển bách khoa toàn thư, Tuyên ngôn là: Lời tuyên bố với mọi người được viết thành văn bản nhân danh một tổ chức, một chính phủ bày tỏ những quan điểm và lập trường về một vấn đề lớn nào đó. Ví dụ: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Tuyên ngôn độc lập...Bất kỳ một Bản Tuyên ngôn nào cũng phải được xây dựng dựa trên một cơ sở pháp lý vững chắc mới có giá trị và được công nhận. Bản Tuyên ngôn mà người viết muốn đề cập ở đây đó chính là Bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam.

Ngày Đăng : 21/08/2013
Nguyễn Ngọc Tiệp
                                                                           Phòng NCKH-TT-TL
 
Văn hóa đọc - một bộ phận của Văn hóa, là động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại. Văn hóa đọc định hướng đọc cho mọi người dân, tuỳ thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống của mình góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực.
Ngày Đăng : 21/08/2013
GV Trần Thị Quỳnh Nghi
Khoa Nhà nước và Pháp luật

Đất nước chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục…trong đó, giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu của quốc gia. Giáo dục và khoa học công nghệ là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá sự phát triển của một đất nước. Giáo dục là một chiến lược đào tạo đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh xây dựng xã hội, là đòn bẩy cho mọi sự phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI nhấn mạnh: “Phát triển giáo dục, đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội”.

Ngày Đăng : 16/08/2013
 
Mortimer Jerome Adler
 
Mortimer Jerome Adler (28/12/1902 – 28/6/2001) là một triết gia, nhà giáo dục và một tác gia nổi tiếng người Mỹ. Ông đã làm việc cho các trường đại học danh tiếng: Đại học Columbia, Đại học Chicago, Bách khoa toàn thư Britannica và mở Học viện nghiên cứu Triết học. Ông là tác giả của những quyển sách đề cập đến học thuật chính trị, giáo dục, triết học… trong đó một tác phẩm đã tạo nên tiếng vang lớn khi ông viết về kinh nghiệm giáo dục, đó là Nghệ thuật giảng dạy. Từ  những kinh nghiệm, nhận định, so sánh sâu sắc, độc đáo, tác phẩm đã giúp cho mỗi nhà giáo tìm được những giá trị cần thiết để đào luyện tay nghề của mình. Tôi xin phép được giới thiệu cùng bạn đọc.
Ngày Đăng : 06/08/2013

Nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy năm 2013 là “Năm Gia đình Việt Nam” (Công văn số 251/TTg-KGVX  của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 02 năm 2013). Phụ nữ Trường Chính trị Bến Tre hưởng ứng lễ phát động “Năm gia đình Việt Nam 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre với chủ đề “Kết nối yêu thương” tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc ngày 27 tháng 6 năm 2013.

Ngày Đăng : 28/06/2013
ThS Nguyễn Thị Phượng
Trường Chính trị Bến Tre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gia đình là yếu tố cấu thành xã hội, là tế bào của xã hội từ gia đình con người được sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Gia đình quan hệ hữu cơ với xã hội. Xã hội phát triển tạo điều kiện cho gia đình phát triển và ngược lại gia đình lành mạnh thì xã hội mới là lành mạnh và phát triển chất lượng hơn.

Ngày Đăng : 26/06/2013
 ThS Nguyễn Thị Phượng
Phòng NCKH-TT-TL

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở phải tạo ra thực lực mạnh về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,… để đất nước ta một mặt có đủ sức bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được, mặt khác có đủ tiềm lực chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, chừng nào “Còn chủ nghĩa đế quốc, còn giai cấp bóc lột là còn bọn phá hoại”[1]. Ngày nay, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối phó với những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới như: Chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, vùng trời, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ song hành với nhiệm vụ xây dựng đất nước để tạo ra thực lực mạnh về mọi mặt, bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi