"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:52

Văn bản nhà trường

Ngày Đăng : 24/01/2018

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre (theo các biểu đính kèm).

Đăng kí nhận Văn bản nhà trường