"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:27

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Ngày Đăng : 16/11/2012

Tuyên truyền chủ đề ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2012 "Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV". Xem nội dung trong văn bản đính kèm.

Đăng kí nhận Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS