"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 4, 2018 - 17:00

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 20/04/2018

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 33.

Ngày Đăng : 20/04/2018

Sau 04 ngày học tập, cập nhật kiến thức, chiều ngày 19/4/2018, Tỉnh ủy Bến Tre và Trường Chính trị phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, năm 2018.

Ngày Đăng : 20/04/2018

Sáng ngày 19/4/2018, Công đoàn Trường tổ chức báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngày Đăng : 20/04/2018

Nhân kỷ niệm 148 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018), sáng ngày 19/4/2018, Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “V.I.Lênin với việc phát triển học thuyết C.Mác trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc”.

Ngày Đăng : 17/04/2018

Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 33. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.

Ngày Đăng : 17/04/2018

Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Trường Chính trị Bến Tre, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, năm 2018.

Ngày Đăng : 17/04/2018

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2018, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Làm gì để tăng tốc”. Năm 2018 được Tỉnh ủy Bến Tre xác định là năm “tăng tốc” và về đích vào năm 2019, 2020. Với tinh thần “tăng tốc” năm 2018, toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh nhà quyết tâm nổ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Ngày Đăng : 17/04/2018
Đại hội thể dục thể thao Công chức, Viên chức - Lao động tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2018 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức, diễn ra từ ngày 12/4-14/4/2018 với tinh thần nâng cao sức khỏe, đồng thời giúp các đơn vị trong toàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau.
Ngày Đăng : 17/04/2018

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 37 dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ban, ngành tỉnh.

Ngày Đăng : 04/04/2018

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn đối với  Lê Thị Mai Huyền, nhân viên y tế, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện