"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 25 Tháng 9, 2017 - 20:33

Thông báo

Ngày Đăng : 12/09/2017

 Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 12/09/2017

Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 30/06/2017

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Xin vui lòng xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 14/06/2017

Kết quả xét tuyển Nhân viên y tế. Xem trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 06/06/2017

Thông báo Về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Xem thêm nội dung chi tiết Thông báo trong tập tin đính kèm.

Ngày Đăng : 17/05/2017

Thông báo nội dung phần thi viết và chủ đề thi thuyết trình Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị" năm 2017. Xin vui lòng xem nội dung 2 phần thi trong tập tin đính kèm.

Ngày Đăng : 24/04/2017

 Danh sách đủ điều kiện dự tuyển Nhân viên Y tế. Vui lòng xem danh sách trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 06/03/2017

Thông báo Về việc Tuyển nhân viên Y tế. Chi tiết thông báo xin vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Ngày Đăng : 27/12/2016

Thông báo Về việc viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn". Xin vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Trang

Đăng kí nhận Thông báo