"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 07:43

Thông báo

Ngày Đăng : 09/11/2017

Thông báo Danh sách học viên không đủ điều kiện thi Phần học Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại.

Ngày Đăng : 02/10/2017

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C32. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 02/10/2017

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 12/09/2017

 Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 12/09/2017

Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 30/06/2017

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Xin vui lòng xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 14/06/2017

Kết quả xét tuyển Nhân viên y tế. Xem trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 06/06/2017

Thông báo Về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Xem thêm nội dung chi tiết Thông báo trong tập tin đính kèm.

Ngày Đăng : 17/05/2017

Thông báo nội dung phần thi viết và chủ đề thi thuyết trình Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị" năm 2017. Xin vui lòng xem nội dung 2 phần thi trong tập tin đính kèm.

Trang

Đăng kí nhận Thông báo