"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 23 Tháng 1, 2018 - 19:20

Thông báo

Ngày Đăng : 11/01/2018

Danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TCLLCT-HC GD20. 

Ngày Đăng : 10/01/2018

Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại (thi ngày 16/01/2018). Xem danh sách trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 05/01/2018

Kế hoạch xuất bản bản tin "Thông tin lý luận thực tiễn năm 2018". Xem nội dung kế hoạch trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 14/12/2017

Thông báo về việc viết bài cho Website Trường Chính trị. Xin vui lòng xem nội dung thông báo trong văn bản đính kèm.

Ngày Đăng : 11/12/2017

Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Xin vui lòng xem nội dung kế hoạch trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 11/12/2017

Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Xin vui lòng xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 28/11/2017

Lịch thi lại, thi sau Lớp TC LLCT-HC C31 và C33 (Ngày 05/12/2017). Xem nội dung lịch thi trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 27/11/2017

Thông báo về việc Tổng kết bế giảng, Lớp TC LLCT-HC C31. Xem nội dung trong tệp đính kèm.

Trang

Đăng kí nhận Thông báo