"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:28

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức nghiệm thu thành công hai đề tài khoa học cấp cơ sở

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở  Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức nghiệm thu hai đề tài khoa học:

1. Đề tài khoa học của Khoa Dân vận: Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp xã, tỉnh Bến Tre” do thạc sĩ Nguyễn Thị Yến, Trưởng Khoa Dân vận làm chủ nhiệm.

2. Đề tài khoa học của Khoa Nhà nước và pháp luật: “Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong hoạt động quản lý hành chính  nhà nước ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre” do giảng viên chính Ngô Văn Sơn, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm.

Với đề tài: Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp xã nhằm giúp cho người cán bộ dân vận ở cơ sở lần đầu tiên có một tài liệu để nghiên cứu học tập, vận dụng trong thực tiễn hoạt động của mình, củng cố về nhận thức và bổ sung nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống xảy ra tại địa phương một cách kịp thời và có hiệu quả. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi tỉnh ta đang nổ lực cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, mà một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là “Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc”.

Với đề tài: Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong hoạt động quản lý hành chính  nhà nước ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đáp ứng được yêu cầu công tác trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đây là đề tài có khả năng phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy tại Trường Chính trị, là kinh nghiệm hoạt động về quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Qua hai buổi nghiệm thu đề tài, thạc sĩ Nguyễn Trung Dương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận:

Đây là hai đề tài do Khoa Dân vận và Khoa Nhà nước - Pháp luật thực hiện trong thời gian một năm, đến nay đã hoàn thành với kết quả đạt loại khá. Từ nội dung nghiên cứu của hai đề tài đã đáp ứng được phần nào yêu cầu đặt ra trong thực tế cuộc sống về những tình huống liên quan đến công tác vận động quần chúng và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Bến Tre nói riêng. Hai đề tài đủ điều kiện để đưa vào ứng dụng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường trong thời gian tới./.

Người viết: ThS Nguyễn Thị Yến

Trưởng Khoa Dân vận

Tin khác