"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 13 Tháng 12, 2019 - 13:15

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

Vừa qua, Trường Chính trị Bến Tre đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường và đồng chí Đoàn Văn Luông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị cán bộ-công chức-viên chức Trường Chính trị

Hội nghị đã đóng góp các dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Trường Chính trị; Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Công đoàn cơ sở Trường Chính trị; Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2011; Báo cáo công khai  tài chính của cơ quan, của công đoàn và Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung năm 2012; thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường năm 2012; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ người công đoàn viên: Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu.

Hội nghị làm việc với tinh thần dân chủ, tập trung và 100% cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đã tán thành với các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2012 theo Nghị quyết đề ra. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2014 gồm 03 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đến dự Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Luông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã gợi ý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà trường về những nhiệm vụ cơ bản cần tập trung thực hiện trong năm 2012 và chúc mừng Hội nghị  thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trung Dương, Hiệu trưởng Trường Chính trị ghi nhận các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu tham dự hội nghị, tập hợp và giải đáp các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường nhất là những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức về Quy chế chi tiêu nội bộ, công tác điều hành quản lý cũng như việc đảm bảo cơ sở vật chất làm việc…và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Trường phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. /.

Nguyễn Thị Yến

Trường Chính trị Bến Tre

Tin khác