"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 17:12

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Xin vui lòng xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác