"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 17:24

Thông báo Tuyển nhân viên Y tế

Thông báo Về việc Tuyển nhân viên Y tế. Chi tiết thông báo xin vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác