"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 11, 2018 - 13:20

Thông báo nội dung phần thi viết và chủ đề thi thuyết trình Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị" năm 2017

Thông báo nội dung phần thi viết và chủ đề thi thuyết trình Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị" năm 2017. Xin vui lòng xem nội dung 2 phần thi trong tập tin đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác