"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:49

Thông báo nội dung phần thi viết và chủ đề thi thuyết trình Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị" năm 2017