"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 21 Tháng 3, 2019 - 09:12

Thông báo 181-TB/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Ký hiệu của văn bản: 

TB/TW
Thông báo

Cơ quan ban hành: 

BCH Trung ương

Trích yếu văn bản: 

Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Số của văn bản: 

181

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 3 Tháng 9, 2008 - 08:52

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Trương Tấn Sang

Tin khác