"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:50

Thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng”

1.     Mục đích, ý nghĩa cuộc thi

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, viên chức và Đoàn thanh niên Trường Chính trị về nội dung các văn kiện Đại hội XII, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Qua cuộc thi giúp đảng viên, viên chức và Đoàn thanh niên Trường Chính trị nắm chắc hơn nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng và vận dụng tốt nhất vào quá trình công tác của mình theo nghiệp vụ chuyên môn. Đảng ủy Trường Chính trị thông tin cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng” để mọi người cùng quan tâm và hưởng ứng thực hiện.

2. Thời gian, đối tượng

2.1. Thời gian

- Từ ngày 5/9/2016, Tạp chí Tuyên giáo, Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) phối hợp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến“Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng”.

Tuần thi đầu tiên bắt đầu từ 10 giờ ngày 05/9/2016. Tuần thi cuối cùng kết thúc vào ngày 01/5/2017. Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra các câu hỏi thi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn. Người dự thi sẽ truy cập vào chuyên trang “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng” trên website của Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử: www.xaydungdang.org.vn và thao tác như sau: điền thông tin cá nhân (họ tên; số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp và ngày cấp; ngày sinh; địa chỉ, điện thoại hoặc email); trả lời các câu hỏi theo phương án lựa chọn; điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng; nhập “Mã xác thực” và bấm vào ô “Trả lời” để hoàn tất.

Thời gian thi trắc nghiệm tuần được tính từ 10 giờ 00’ thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 8 giờ 30 phút thứ hai tuần kế tiếp. Kết quả được thông báo sau khi kết thúc tuần thi.

2.2. Đối tượng

Tất cả cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi.

3. Giải thưởng

Mỗi tuần có 03 giải thưởng dành cho người trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia trả lời đúng. 1 giải nhất, trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng); 1 giải nhì, trị giá 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng); 1 giải ba, trị giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 2 lần/ngày. Nếu một người đạt nhiều giải trong tuần sẽ chỉ được nhận một giải cao nhất. Trong trường hợp một giải thưởng có từ hai người trở lên cùng lựa chọn đúng đáp án và cùng dự đoán như nhau về số người trả lời đúng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định giải thưởng thuộc về người có thời gian tham gia thi sớm hơn.

Đảng ủy Trường Chính trị rất hoan nghênh những cán bộ, đảng viên và Đoàn thanh niên tham gia cuộc thi này; đề nghị lãnh đạo các bộ phận: Chi bộ, phòng - khoa và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên nắm chắc và động viên khích lệ những đồng chí tham dự cuộc thi trên về Đảng ủy Trường Chính trị./.

 
                                                                  Nguyễn Thị Yến
                                               Đảng ủy viên phụ trách Tuyên huấn ĐUTCT

Văn bản đính kèm: 

Tin khác