"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 08:36

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre đến làm việc với Trường Chính trị về tổ chức, hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2011 và định hướng một số vấn đề và trao đổi kinh nghiệm cho công tác nghiên cứu khoa học năm 2012

Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2012, Trường Chính trị Bến Tre tiếp Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre đến làm việc với Ban Giám hiệu và các trưởng Khoa, Phòng Trường Chính trị về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học của trường trong năm 2011 và định hướng một số vấn đề cũng như trao đổi kinh nghiệm cho công tác nghiên cứu khoa học năm 2012.

Đây là lần đầu tiên Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre đến tận cơ sở trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến và giải đáp một số thắc mắc ở cơ sở. Ông Trần Ngọc Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đại diện đoàn đi đã trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu như:

1. Tiếp nhận nhiều thông tin cụ thể, bổ ích nhằm cụ thể hóa thêm cho hoạt động của tuyến cơ sở đặc biệt hệ thống các trường, trong đó có Trường Chính trị về hoạt động khoa học - công nghệ để hoàn chỉnh quy chế tốt hơn.

2. Làm rõ một số thông tin mà tuyến cơ sở đang vướng mắc khó khăn như: Yêu cầu đối với một chuyên đề, số trang tối thiểu cho 1 đề tài, thời gian kết thúc đề tài cơ sở là 24 tháng, trong đó quyết toán đề tài theo năm tài chính với từng nội dung thực hiện đề tài theo quý hoặc 6 tháng...

3. Phản hồi thông tin cho cơ sở nếu đề tài đăng ký không được thông qua.

4. Thông tin danh mục đề tài đã được đánh giá nghiệm thu qua Trung tâm Thông tin Khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre trên trang Website để tiện khai thác và ứng dụng.

Mặc dù thời gian Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre đến làm việc tuy ngắn nhưng đã giúp Trường Chính trị  hiểu rõ nhiều nội dung và hoàn chỉnh công tác tổ chức và hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm 2012 đạt chất lượng cao hơn.

Người viết: Nguyễn Thị Phượng

Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

Tin khác