"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:09

Quyết định V/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-HVCTQG
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Trích yếu văn bản: 

Quyết định V/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Số của văn bản: 

3136

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 14 Tháng 7, 2016 - 09:33

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Xuân Thắng

Tin khác