"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 13:08

Quyết định về việc Ban hành Quy chế, Nội quy quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tại Trường Chính trị Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Trích yếu văn bản: 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế, Nội quy quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tại Trường Chính trị Bến Tre

Số của văn bản: 

54

Ngày ký văn bản: 

Thứ ba, 23 Tháng 11, 2010 - 13:29

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trung Dương

Tin khác