"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 05:00

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-HVCTQG
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Trích yếu văn bản: 

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Số của văn bản: 

1479

Ngày ký văn bản: 

Thứ hai, 21 Tháng 4, 2014 - 13:37

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Tạ Ngọc Tấn

Tin khác