"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:37

Quyết định số: 06/2013/Qð-UBND

Ký hiệu của văn bản: 

06/2013/QĐ-UBND
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

UBND tỉnh

Trích yếu văn bản: 

Quyết định Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức,  viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt  ñộng không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số của văn bản: 

6

Ngày ký văn bản: 

Thứ hai, 25 Tháng 2, 2013 - 10:10

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Cao Văn Trọng

Tin khác