"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 16 Tháng 9, 2019 - 01:09

Quyết định Chuẩn y Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ/CĐVC
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

[Đang cập nhật ...]

Trích yếu văn bản: 

Quyết định Chuẩn y Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020

Số của văn bản: 

29

Ngày ký văn bản: 

Thứ sáu, 5 Tháng 6, 2015 - 20:41

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Văn Kiên

Tin khác