"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:27

Quyết định Ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

2014/QĐ-UBND
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

UBND tỉnh

Trích yếu văn bản: 

Quyết định Ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số của văn bản: 

31

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 6 Tháng 11, 2014 - 14:54

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Võ Thành Hạo

Tin khác