"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:03

Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

2014/QĐ-UBND
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

UBND tỉnh

Trích yếu văn bản: 

Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số của văn bản: 

38

Ngày ký văn bản: 

Thứ ba, 30 Tháng 12, 2014 - 15:23

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Võ Thành Hạo

Tin khác