"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:09

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Trích yếu văn bản: 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Số của văn bản: 

3

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 23 Tháng 2, 2012 - 09:06

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trung Dương

Tin khác