"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 19 Tháng 1, 2019 - 22:04

Quyết định ban hành bộ quy chế Quản lý đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Bến Tre năm 2016

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành bộ quy chế Quản lý đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Bến Tre năm 2016

Số của văn bản: 

63

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 1 Tháng 9, 2016 - 09:37

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác