"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:18

Quyết định 1845/QĐ-HVCT-HCQG Về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-HVCT-HCQG
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Bộ, Ngành TW

Trích yếu văn bản: 

Về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

Số của văn bản: 

1845

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 29 Tháng 7, 2009 - 08:49

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Lê Hữu Nghĩa

Tin khác