"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 11 Tháng 7, 2020 - 01:08

Một vài suy nghĩ về công tác thao giảng, dự giờ ở Trường Chính trị Bến Tre

Trần Thị Quỳnh Nghi
Khoa nhà nước và pháp luật

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc sự quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ cơ bản của trường là đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức ở địa phương. Học viên của trường hết sức đa dạng về độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm trong công tác…họ cần tiếp thu những tri thức khoa học, lý luận và kiến thức chính trị pháp lý do nhà trường đào tạo, bồi dưỡng. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt quan tâm tới công tác thao giảng, dự giờ của giảng viên.

Thao giảng, dự giờ là một việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi giảng viên. Thông qua việc thao giảng, dự giờ giúp giảng viên từng bước trưởng thành trong công tác chuyên môn. Thao giảng, dự giờ sẽ giúp cho giảng viên chủ động, tích cực hơn trong bài giảng của mình. Vì khi đến lịch thao giảng, dự giờ hầu hết giảng viên đều có tinh thần chuẩn bị bài thật kỹ cả về kiến thức chuyên môn lẫn thực tiễn, tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp nhiều hơn để có một buổi dạy đạt kết quả cao nhất. Qua thao giảng, dự giờ giảng viên tự đánh giá khả năng, năng lực chuyên môn của mình, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng giảng viên, nhận biết những ưu điểm và hạn chế của mình từ đó nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Thao giảng, dự giờ giúp cho giảng viên học tập những cái hay, rút kinh nghiệm những thiếu sót của đồng nghiệp về phong cách, phương pháp sư phạm và cách ứng xử các tình huống xảy ra trong quá trình lên lớp để áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình. Thao giảng, dự giờ cũng là hình thức giúp học viên chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, xây dựng và tiếp thu bài hiệu quả. Khi có giảng viên thao giảng, dự giờ học viên có ý thức học tập tốt hơn, nghiêm túc hơn, những câu hỏi do giảng viên đưa ra được học viên hưởng ứng nhiệt tình. Điều này giúp học viên đào sâu kiến thức, làm rõ nội dung bài học, đồng thời có thể gắn kết lý luận với các tình huống thực tiễn tại địa phương mình công tác.

Thao giảng, dự giờ được thực hiện với hai hình thức: Thao giảng, dự giờ cấp khoa và thao giảng, dự giờ với sự tham gia của hội đồng giảng viên và tất cả giảng viên của nhà trường. Để thao giảng, dự giờ đạt chất lượng cần phải có sự phối hợp giữa nhà trường và giảng viên. Hàng năm, mỗi khoa đều xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ được Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt. Vì vậy, khi có lịch thao giảng, dự giờ của giảng viên nhà trường luôn tạo điều kiện để tất cả các giảng viên được tham dự. Về phía giảng viên phải chuẩn bị tốt giáo án, kiến thức, lắng nghe ý kiến đóng góp của hội đồng giảng viên và tất cả giảng viên tham dự để rút kinh ngiệm cho bản thân và hoàn thiện bài giảng tốt hơn. Hội đồng giảng viên khi chấm điểm thao giảng, dự giờ luôn thể hiện sự khách quan, đi sâu vào chuyên môn đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác, chặt chẽ nhằm giúp giảng viên hoàn thiện bản thân mình.

Như vậy, hoạt động thao giảng, dự giờ góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các giảng viên, giúp nhà trường quản lý tốt việc dạy và học của giảng viên và học viên. Trường Chính trị Bến Tre trong những năm vừa qua rất quan tâm đến công tác này, tuy nhiên việc thao giảng, dự giờ chủ yếu tập trung ở các giảng viên trẻ và không có thao giảng, dự giờ đối với các giảng viên lâu năm, nhiều kinh nghiệm. Thao giảng, dự giờ chỉ thực hiện đối với giảng viên ở khoa và không áp dụng đối với giảng viên kiêm chức. Hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường cũng không tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác này.

Để công tác thao giảng, dự giờ đạt hiệu quả cao ban giám hiệu nhà trường và giảng viên nên thực hiện đồng bộ các nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì việc xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ hàng năm ở các khoa đối với giảng viên trẻ cũng như giảng viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, giảng viên kiêm chức ở các phòng cũng có kế hoạch thao giảng, dự giờ. Đây là cơ hội để tất cả giảng viên tham gia giảng dạy có thể tham dự và học hỏi rút kinh nghiệm lẫn nhau, mặt khác sẽ khắc phục tâm lý e ngại của các giảng viên khi “bị” dự giờ vì tất cả các giảng viên đều “được” dự giờ.

- Đánh giá thao giảng, dự giờ là đánh giá chất lượng quá trình giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên được thể hiện trên nhiều mặt: Nội dung, phương pháp, phong cách giảng dạy của giảng viên; khả năng tiếp thu kiến thức, ý thức thái độ học tập của học viên,…Đánh giá để giảng viên phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế của mình. Đây là nội dung quan trọng nhất trong công tác thao giảng, dự giờ do đó việc đánh giá, nhận xét cần trao đổi thẳng thắn, chân tình không mang nặng việc “bới móc” các khuyết điểm.

- Hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm công tác thao giảng, dự giờ. Qua đánh giá, lãnh đạo nhà trường có thể rút kinh nghiệm để các buổi thao giảng, dự giờ sau sẽ được tổ chức tốt hơn và sẽ có cái nhìn tổng quan về công tác này trên mọi phương diện, chất lượng dạy của giảng viên và ý thức học tập của học viên từ đó có những biện pháp chấn chỉnh, khen thưởng đối từng giảng viên, học viên.

Tóm lại, thao giảng dự giờ là hoạt động cần thiết, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Thao giảng, dự giờ còn được xem là hoạt động tạo nên sự đoàn kết thống nhất giữa các đồng nghiệp với nhau. Do vậy, Trường Chính trị Bến Tre cần cải tiến công tác thao giảng, dự giờ để các giảng viên đều cảm thấy phấn khởi và nhiệt tình tham gia qua đó nâng cao ý thức của từng giảng viên cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị./.

Tin khác