"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:08

Lịch học tập môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC Huyện Bình Đại, từ 28/3 đến 04/4/2017