"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 6, 2018 - 22:15

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 22, 23

Sáng ngày 26/6/2017, Trường Chính trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 22, 23.
Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị; La Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh; đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và học viên 2 lớp.
Tham gia lớp học là những cán bộ lãnh đạo, quản lý và giáo viên của các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Qua khóa học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương; nghiên cứu thực tế cuối khóa và thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp đối với học viên có điểm trung bình các phần học đạt từ 7,0 trở lên, không có điểm phần học dưới 6.0; không thi lại.
 
Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị
phát biểu khai giảng lớp học
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

Tin khác