"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 00:09

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 32

Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2017, Trường Chính trị phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 32.
Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.
Đây là lớp bồi dưỡng thứ 2 cho ngạch chuyên viên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị trong năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; về quản lý hành chính; kỹ năng hành chính và quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực; nắm được những công việc của một chuyên viên trong quản lý hành chính nhà nước; biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tham mưu giải quyết hiệu quả các yêu cầu đặt ra tại địa phương./.
Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng
 Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

Tin khác