"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 25 Tháng 5, 2018 - 04:37

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 31

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2017 Trường Chính trị phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 31.
Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; đại diện Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 121 học viên tham gia lớp học này.
Trong khoảng thời gian 02 tháng (15/5/2017 - 13/7/2017), các học viên sẽ được nghe giảng, nghiên cứu 18 chuyên đề thuộc 3 phần học: Kiến thức chung (về Nhà nước trong hệ thống chính trị, đạo đức công vụ, cải cách hành chính nhà nước,...); Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và phần Kỹ năng (quản lý thời gian, quản lý hồ sơ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng viết báo cáo). Để hoàn thành khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ thực hiện 2 bài thi hết phần học và viết tiểu luận tốt nghiệp.
Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
phát biểu khai giảng lớp học
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

Tin khác