"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 30 Tháng 5, 2020 - 19:41

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 19 năm 2012

Thực hiện kế hoạch đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 04 tháng 6 năm 2012, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 19.

Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Vĩnh Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Võ Thành Công, đồng chí Trần Trung Dung, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí đại diện các ban, ngành của tỉnh, Trưởng, phó các phòng, khoa của nhà trường và 87 học viên của lớp học.

Lớp học diễn ra trong 2 tháng, gồm 3 phần học nhằm trang bị cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên và tương đương đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh hiểu biết những kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật, về quản lý hành chính, kỹ năng, công nghệ hành chính và về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực./.

 

Người viết: Ngô Tấn Lộc

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư liệu.

Tin khác