"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:08

Hướng dẫn V/v miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập đối với học viên học chương trình đào tạo TC LLCT-HC tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành

Ký hiệu của văn bản: 

HD-HVCT-HCQG
[Đang cập nhật ...]

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Trích yếu văn bản: 

Hướng dẫn  V/v miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập đối với học viên học chương trình đào tạo TC LLCT-HC tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành

Số của văn bản: 

1

Ngày ký văn bản: 

Thứ hai, 27 Tháng 1, 2014 - 13:20

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Trương Thị Thông

Tin khác