"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:13

Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ký hiệu của văn bản: 

HD-HVCTQG
Hướng dẫn

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Trích yếu văn bản: 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Số của văn bản: 

134

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 21 Tháng 7, 2016 - 09:28

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Trương Thị Thông

Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Tin khác