"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:15

Hướng dẫn số: 02/HD-HVCT-HCQG

Ký hiệu của văn bản: 

HD-HVCT-HCQG
[Đang cập nhật ...]

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Trích yếu văn bản: 

Hướng dẫn Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường Bộ, Ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Số của văn bản: 

2

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 13 Tháng 3, 2013 - 14:52

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Trương Thị Bông

Tin khác