"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:30

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Ngày 27/3/2013, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Trung Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; cùng toàn thể đảng viên Trường Chính trị và học viện Lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 29, 30 tham gia sinh hoạt Đảng tại trường.
Trong năm 2012, Đảng ủy nhà trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Đào tạo 32 lớp với 2.477 học viên (Đại học, Cao cấp LLCT-HC 10 lớp với 913 học viên; Trung cấp LLCT-HC với 1.564 học viên); bồi dưỡng 33 lớp với 3.434 học viên. Ngoài ra, thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh, Trường đã mở 3 lớp ngoài kế hoạch: Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức biệt phái về làm Phó Chủ tịch UBND cấp xã (27 học viên); Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc Cao Đài Ban Chỉnh (148 học viên); Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc Cao Đài Tiên Thiên (109 học viên).
Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào chương trình Trung cấp LLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; xuất bản tài liệu học tập “Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong công tác Dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp xã, tỉnh Bến Tre” làm tài liệu tham khảo cho học viên, cán bộ đang thực hiện công tác dân vận ở cấp xã; tổ chức thành công cuộc tọa đàm kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và in kỷ yếu phát hành đến các Đảng bộ cơ sở làm tài liệu nghiên cứu cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm và nâng lương cho đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng được nhà trường quan tâm thực hiện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động của đơn vị trong năm 2013.
Đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học viên tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bảo đảm sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ trên cơ sở đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững sự phát triển của đơn vị.
Để cuộc vận động được thực hiện tốt, Đảng ủy nhà trường đã thiết kế, lắp đặt 25 bản “chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học viên Trường Chính trị”. Ngoài ra, Đảng ủy còn tổ chức sưu tầm, tra cứu, mở rộng nội dung tuyên truyền bằng cách chiếu các phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp, kể các câu chuyện thiết thực về phẩm chất đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn đảng viên, giảng viên nghe để học tập và làm theo.
Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Trường Chính trị, Đảng bộ Trường luôn chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng; phổ biến và quán triệt kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết; giữ vững được sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng bộ, chi bộ; tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khóa XI với nội dung “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Năm 2012, Đảng bộ Trường Chính trị có 7/32 đảng viên “đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chiếm 21,87%; 17/32 đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm 53,13%; 8/32 đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ” chiếm 25% và Đảng bộ trường được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.
Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc và 04 đồng chí tiêu biểu xuất sắc được Hiệu trưởng khen thưởng.

Đồng chí Lê Ngọc Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen
cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh
Đồng chí Lê Ngọc Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen
cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Tại Hội nghị, các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp cho bản dự thảo báo cáo tổng kết, đồng thời đề ra các kế hoạch, phương hướng hoạt động cụ thể nhằm giúp Đảng ủy Trường Chính trị tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2013./.
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác