"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:14

Công văn số 59/CĐVC về việc điều chỉnh mức quỹ CĐCS giữ lại và nộp về công đoàn cấp trên năm 2012

Ký hiệu của văn bản: 

CĐVC
Báo cáo

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Trích yếu văn bản: 

Công văn số 59/CĐVC về việc điều chỉnh mức quỹ CĐCS giữ lại và nộp về công đoàn cấp trên năm 2012

Số của văn bản: 

59

Ngày ký văn bản: 

Thứ ba, 8 Tháng 11, 2011 - 07:50

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Văn Kiên

Tin khác