"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 21 Tháng 3, 2019 - 09:10

Công văn số: 469/HVCTQG-TCT v/v trả lời điều kiện chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ký hiệu của văn bản: 

HVCTQG-TCT
Công văn

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Trích yếu văn bản: 

Công văn số: 469/HVCTQG-TCT v/v trả lời điều kiện chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Số của văn bản: 

469

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 23 Tháng 4, 2014 - 13:34

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Trương Thị Thông

Tin khác