"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:23

Công văn của HVCT-HC Quốc gia HCM V/v đồng ý cho Trường Chính trị Bến Tre mở lớp bổ sung để đổi lấy bằng Trung học Chính trị lấy bằng TCLLCT-HC

Ký hiệu của văn bản: 

HVCT-HCQG
Công văn

Cơ quan ban hành: 

[Đang cập nhật ...]

Trích yếu văn bản: 

Công văn của HVCT-HC Quốc gia HCM V/v đồng ý cho Trường Chính trị Bến Tre mở lớp bổ sung để đổi lấy bằng Trung học Chính trị lấy bằng TCLLCT-HC

Số của văn bản: 

255

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 5 Tháng 4, 2012 - 09:00

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Trương Thị Thông

Tin khác