"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 00:01

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020)

Nhằm đánh giá hoạt động của Công đoàn Trường nửa nhiệm kỳ qua, sáng ngày 27 tháng 6 năm 2017, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) .
Đến dự Hội nghị sơ kết có đồng chí: Võ Văn Hoàng Em, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường.
Tại Hội nghị các đoàn viên đã tích cực đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo hoạt động nửa nhiệm kỳ qua của Công đoàn về: Những thuận lợi, khó khăn cơ bản của Công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kết quả, hạn chế và nguyên nhân về quá trình hoạt động của CĐCS Trường Chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn viên khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ còn lại.
Đồng thời, các đoàn viên công đoàn cũng đề xuất giải pháp, kiến nghị trong nửa nhiệm kỳ còn lại cần phải tập trung thực hiện tốt: Hoàn thiện quy chế thu-chi công đoàn; phát động phong trào thể dục thể thao trong nhà trường sâu rộng hơn để vừa rèn luyện sức khỏe của công đoàn viên, vừa có lực lượng tham gia phong trào.
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Hoàng Em, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
phát biểu tại Hội nghị
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

Tin khác