"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 22 Tháng 9, 2018 - 06:55

Bế giảng Lớp đổi bằng Trung cấp lý luận chính trị lấy bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2012 Trường Chính trị Bến Tre đã tổ chức lễ bế giảng Lớp đổi bằng Trung cấp lý luận chính trị lấy bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2.

Đến dự lễ bế giảng có các đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre; đồng  chí Võ Thành Công- Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện các Khoa, Phòng cùng 69 học viên của khóa 2 và 01 học viên khóa 1 bổ sung.

Qua báo cáo kết quả học tập có 68 học viên đủ điều kiện được Hội đồng xét và cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 02 trường hợp được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Võ Thành Công – Phó Hiệu trưởng phát biểu bế giảng lớp học. Đồng chí nhấn mạnh, tuy thời gian toàn khóa học là 2 tháng, nhưng  qua khóa học này, học viên đã được bổ sung thêm những kiến thức về khoa học hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Sau học tập, học viên phải vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn công tác tại địa phương một cách linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 03 củaTỉnh ủy và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao./.

Người viết: Ngô Tấn Lộc

Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu

Tin khác