"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 14:10

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN (Lớp TC chuyên nghiệp ngành quân sự khóa 4)