"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 18 Tháng 2, 2018 - 10:26

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC Huyện Bình Đại

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC Huyện Bình Đại

File đính kèm: 

Tin khác