"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:11

268/QĐ-HVCT-HCQG

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-HVCT-HCQG
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành các Quy chế, Quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số của văn bản: 

268

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 3 Tháng 2, 2010 - 10:21

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Lê Hữu Nghĩa

Tin khác