"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:40

Tọa đàm “Những đóng góp của Ph.Ăngghen đối với sự hình thành và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học”

Chiều ngày 26/01/2018, Khoa  Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Những đóng góp của Ph.Ăngghen đối với sự hình thành và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học”. Tham dự buổi tọa đàm có ThS. Đỗ Nam Phong, Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Trung Dung, Phó Hiệu trưởng và giảng viên các khoa, phòng.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 6 tham luận và các ý kiến thảo luận, các tham luận tập trung  nêu bật những công lao của Ph.Ăngghen đối với sự hình thành và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học qua những tác phẩm nổi tiếng của ông, từ đó giúp cho đội ngũ giảng viên có dịp ôn lại những tác phẩm này và vận dụng vào giảng dạy ở nhà trường./.     
 

ThS Trần Trung Dung, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tọa đàm

               ThS Nguyễn Thành Phương, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin,
              tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn tọa đàm
Võ Thị Thúy Liễu
                                                                             Phòng NCKH - TT - TL

 

Tin khác