"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 01:08

Trao quyết định nghỉ hưu và thôi việc cho viên chức Trường Chính trị

Thực hiện Công văn số 2115-CV/BTCTU ngày 01/6/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thông báo kết quả tinh giản biên chế đợt II năm 2018, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2018, Trường Chính trị tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bùi Văn Bé Sáu, chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu kể từ ngày 01/12/2018 và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chế độ, chính sách tinh giản biên chế. Cùng với đồng chí Bùi Văn Bé Sáu, Trường trao quyết định thôi việc cho đồng chí Phạm Văn Tám, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị theo đơn xin thôi việc của đồng chí và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng nhà trường
trao quyết định cho các viên chức
 
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn Trường
 trao phần quà cho các viên chức
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

Tin khác