"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 13:58

Trường Chính trị tham gia khảo sát thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Sáng ngày 14/3/2019, Đại diện Trường Chính trị tham gia cùng Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Bến Tre.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Bến Tre và đại diện các cấp ủy xã, phường thuộc Thành ủy thành phố Bến Tre. Trong buổi làm việc, Đoàn đã nghe Thành ủy thành phố Bến Tre và các cấp ủy trực thuộc báo cáo về những kết quả đạt được, chưa được, những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất kiến nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình kiêm nhiệm, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Tỉnh ủy khóa X về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đề án số 02-ĐA/TU 28/9/2018 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu qủa hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Phương án số 3903/PA-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, ấp, khu phố giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Được biết, sau buổi làm việc với Thành ủy thành phố Bến Tre, Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy sẽ tiếp tục làm việc với Huyện ủy Thạnh Phú, Huyện ủy Ba Tri và Huyện ủy Mỏ Cày Nam. Sau đó sẽ xây dựng kế hoạch khảo sát các đơn vị còn lại trong tỉnh nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện và tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương đã đề ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 Trên cơ sở kết quả khảo sát, các đơn vị chức năng tổng hợp tình hình và các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cơ sở, tham mưu các giải pháp tháo gở vướng mắc, khó khăn, nhất là về chế độ, chính sách đối với cán bộ, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhân rộng trên toàn địa bàn. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình kiêm nhiệm trong các đơn vị sáp nhập theo các đề án; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (cho trước mắt và lâu dài) và công tác nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025...; nhằm đảm bảo trong nhiệm kỳ tới có 100% bí thư chi bộ ấp/khu phố kiêm nhiệm trưởng ấp/khu phố trong toàn tỉnh như Đề án đã xác định./.

ThS Phan Văn Thuận
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng.

Tin khác