"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:45

Trường Chính trị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội dành cho Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn năm 2018

Nhằm giúp cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cập nhật những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động mới cho công tác Hội. Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018, Trường Chính trị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội dành cho Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn năm 2018.

Đến dự lễ khai và bế giảng có đồng chí: Phạm Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các đồng chí đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

Tham gia khóa học các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, thảo luận và đi nghiên cứu thực tế các nội dung: Hướng dẫn những nội dung liên quan việc thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường. Thực hiện Đề án 939 của TTCP về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2027; phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tham gia góp ý, giám sát trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hướng dẫn công tác phản biện xã hội và nội dung giám sát theo quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chiến lược truyền thông giai đoạn 2018 - 2022; hướng dẫn phương pháp phát hiện, viết tin bài tuyên truyền điển hình; kỹ năng nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội; những vấn đề về công tác phụ nữ trong tình hình mới; định hướng triển khai công tác gia đình - xã hội; hướng dẫn triển khai đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027”; hướng dẫn cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn cuộc vận động “Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” và xây dựng nông thôn mới; việc thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia hoạt động Hội; chia sẻ mô hình về đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội; hướng dẫn quy chế bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và Chi hội trưởng; hướng dẫn vận động, khai thác các nguồn lực tổ chức các hoạt động Hội; giới thiệu, hướng dẫn thực hiện trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ về nội dung Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 cấp nhiệm kỳ 2017-2018; công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống phụ nữ; đi tham quan mô hình tổ hợp kinh tế; dự ngày hội chăm sóc phụ nữ trẻ, đẹp, tự tin, thành công. Hoàn thành khóa bồi dưỡng, 131 học viên đều đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận./.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
phát biểu khai giảng lớp
Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác