"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 01:30

Trường Chính trị phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh mở Lớp Tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2018

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cập nhật nội dung, phương pháp, kiến thức mới về lĩnh vực tôn giáo, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 Trường Chính trị phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh mở Lớp Tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2018.

Lớp tập huấn dành cho cán bộ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham gia khóa tập huấn, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu và thảo luận các nội dung: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; một số kiến thức cơ bản về tôn giáo; công tác an ninh tôn giáo và quản lý người nước ngoài có liên quan đến tôn giáo; tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre; công tác vận động quần chúng, tín đồ các tôn giáo; quy định hoạt động đối với các đoàn khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện trong nước và quốc tế; quản lý nhà nước về cơ sở y tế của các tổ chức tôn giáo. Các văn bản có liên quan đến việc quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức tôn giáo; quản lý nhà nước về đất đai đối với cơ sở về tôn giáo. Kết thúc khóa tập huấn, 136 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận./.

Đồng chí Đào Văn Tụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,
Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu khai giảng lớp
 
Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
trao giấy chứng nhận cho học viên
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL
 

 

Tin khác